Eksamen

Eksamener på ungdomsskolen

Kanskje et ord som skaper frykt og prestasjonsangst?  Det er mange eksamener i livet, så en gang må man kaste seg ut i det.

Reglene nedenfor gjelder standpunktkarakterer, skriftlig og muntlig eksamener. I 9. er karakteren i heimkunnskap endelig. I 10. alle de øvrige fagene

I 10.må elevene kjenne til reglene til skriftlig og muntlig eksamen.  Les ”Regler for tilsyn” og ”Om skriftlig eksamen”  i forbindelse med skriftlige eksamener.

 Se ”Om muntlig eksamen” når de kommer opp til muntlig.

Det er ikke bare plikter til eksamener, men også noen rettigheter. Hvis elevene har noen helseplager, kan de få ekstra tid.. Se ”Ekstra tid under eksamen”

Likeså har de klagerett på alle typer avsluttende karakterer. Når elevene vil klage på standpunkt eller eksamen, se ”Infoskriv elever og foresatte karakterklage”

Husk på at det bare er 10 dager klagefrist etter at elevene får vite karakteren sin.

Aktuelle skriv om eksamen:

Forskrift fra opplæringsloven ang. eksamen

Informasjon om retten til å klage på karakterer.

Søknad om forlenget tid under eksamen

Eksempler på regler og rettledning for tilsyn i grunnskolen