Referat fra råd og utvalg

Møteplan for skoleåret 2015/2016

 

Referat fra SMU-møte juni 2016

Referat fra FAU-møte februar 2016

Referat fra SU/SMU-møte desember 2015

Referat fra FAU-møte oktober 2015

Referat fra FAU-møte juni2015

Referat fra FAU 24 febr 2015

Referat fra SU-møte februar 2015

Refarat fra FAU-møte januar 2015

Referat skolemiljøutvalget des 2014

Refarat fra FAU-oktober 2014

Referat fra SU-møte juni 2014

Referat fra FAU-møte februar 2014

Referat fra SU-møte januar 2014

Referat fra FAU-møte november 2013

Referat fra FAU-møte april 2013

Referat fra SU-møte april 2013

Referat fra FAU-møtet mars 2013

Referat fra SMU-møte januar 2013

Referat fr FAU-møte januar 2013

Referat fra SU-møte november 2012.

Referat fra FAU-møte oktober 2012.

Referat fra FAU-møte april 2012.

Referat fra SU-møte mai 2012.