Råd og utvalg

Elevrådet 2015/2016

 

Medlemsnavn

Vara

8 trinn

Håkon Omholt Berrefjord

Einar Hustuft Solberg

Richarda Kristine Klaastad

Sara Finnerud

Ole Jacob Ovenstad

Birk Løkenhagen Hart

9 trinn

Ola Strand Lyngdal

 

Mats Tallakstad

 

Solveig Omholt Staveli

 

10 trinn

Thea Allum

Maren Aurora Gude

August Røse

Ida Lyngdal Jonassen

Emil Rambo

Ida Lunde

 

   

Klassekontakter 2015/2016

Trinn

Klassekontakt

Vara

8. årstr.

Liv Kristin Omholt Berrefjord

TLF: 97709821

E-post; [email protected]

Lise Iversen

TLF: 40067812

E-post; [email protected]

 

Liv Schjerven

TLF: 99744073

E-post; [email protected]

 

9. årstr.

Knut Sverre Langerud

TLF.:95053297

E-post; [email protected]

Tom Hvaal

TLF: 47329517

E-post; [email protected]

 

Cecilie Omholt Staveli

TLF: 95730857

e-post; [email protected]

 

 

 

 

10. årstr.

Heidi Therese Solvold

TLF: 41 27 41 26

E.post: Brev /SMS

Bente Skaug

TLF: 40611651

E-post: [email protected]

 

Hilde Bergstå Fjelldal

TLF: 97174599

E-post: [email protected]

 

 

 

 

 

FAU 2015/2016

Oppgave

Medlemsnavn

Tlf nr

Leder

Hilde Bergstå Fjelldal

97174599

Vara for leder

Liv Schjerven

99744073

Sekretær

Liv Kristin Omholt Berrefjord

97709821

 

Samarbeidsutvalget 2015/2016

Medlemsnavn

Vara

Gruppe

Stian Skjerven

Arne Valberg

Pedagoger

Line Røsholt Hansen

Bodil Lisether

Pedagoger

May Liss Knotten

Trine Lise Kiste

Andre ansatte

August Røse

 

Elevrådet

Ola Strand Lyngdal

 

Elevrådet

Hilde Bergstå Fjelldal

Personlig fra trinnet

FAU

Liv Schjerven

Personlig fra trinnet

FAU

Stig Larsen Røse

Nils Ole Smukkestad

Kommunestyret

Cathrine Odberg

 

Rektor

 

SU 2015/2016

Oppgave

Medlemsnavn

Tlf nr

Leder

Hilde Berstå Fjelldal

97174599

Vara for leder

Liv Scherven

99744073

Sekretær

Stig Larsen Røse

 

 

Skolemiljøutvalget 2015/2016

Medlemsnavn

Vara

Gruppe

Line Røsholt Hansen

 Bodil Lisether

Pedagoger

Stian Skjerven

Arne Valberg

Pedagoger

May Liss Knotten

Trine Lise Kiste

Andre ansatte

August Røse

 

Elever

Ola Strand Lyngdal

 

Elever

Hilde Bergstå Fjelldal

Personlig fra trinnet

FAU

Liv Schjerven

Personlig fra trinnet

FAU

Stig Larsen Røse

Nils Ole Smukkestad

E-post;[email protected]

Kommunestyret

Cathrine Odberg

 

Rektor