Skolemiljø

Skolemiljø ved Lardal ungdomsskole

For at vi skal ha en hyggelig arbeidsplass for både elever og lærerer, er det viktig at vi har alle drar i samme retning. Hver enkelt må ta ansvar for eget og andres arbeidsmiljø, både det fysiske og sosiale miljøet på skolen. Det samme gjelder hvordan vi oppfører oss på skoleveien, bussen og forskjellige  arrangementer, på og utenfor skolens område.

Lardal ungdomskole har utarbeidet et sett med ordensregler for at dette skal ivaretas: