Undervisning

I Fronter får du som foresatt tilgang til informasjon i form av Nyheter samt undervisningsstoffet, planer osv som er distribuert til elevene. Hver elev har tilgang til en rekke "rom" i Fronter: klasserom, fagrom samt arbeidsrom.

I Klasserommet vil du finne informasjon og planer, mens selve undervisningen organiseres i de ulike fagrommene/arbeidsrommene. Som foresatt vil du kun ha lesetilgang til innholdet, og du har ikke tilgang til innhold som er knyttet til andre elever enn eget/egne barn.

Videoen nedenfor viser deg hvordan du navigerer rundt i Fronter.