>>

Om Fronter

På Lardal Ungdomsskole benytter vi oss av Fronter.  Her har vi våre "digitale fag- og klasserom". Alle elever, foresatte og ansatte har egne brukernavn og passord, og kan logge seg inn i sine rom. Her kan de finne periodeplaner, fagrom med arbeidsplaner, gjennomføre prøver, lagre dokumenter, levere inn oppgaver og mye mer. Fronter gir oss også en god måte å spre informasjon på. Foresatte har også lett tilgang på å sjekke fravær på sine barn.
 

Fronter er tilgjengelig for elever og foresatte hele døgnet – alt en trenger, er tilgang til Internett. Det gir elevene en unik mulighet til å følge undervisningen ved skolen, selv om de er borte fra skolen. En annen fordel er at de heller ikke trenger å måtte lagre på f.eks en minnepenn fordi alt ligger lagret på en server som alltid er tilgjengelig, uansett hvor en oppholder seg.