Fravær

Som foresatt har du fullt innsyn i ditt barns fravær. Du ser hvem som har ført fraværet, når det er ført og hvilken fraværskode som er benyttet. Hvis du har flere barn på skolen velger du fra nedtrekksmenyen i øvre høyre hjørne i fraværsmodulen.

I tillegg til å ha innsyn i fraværet kan du velge om du vil motta en automatisk varsling om udokumentert fravær, enten via e-post eller som en tekstmelding - se videoen nedenfor.