Foresatte

Alle foreldre ønsker det beste for sine barn, og at de unge menneskene skal lykkes. Skolen skal hjelpe foreldrene slik at ungene gjør det. Foreldre er forskjellige. Det er ønskelig at de er ulike. Dermed blir oppdragelsen forskjellig. Skolen skal møte de ulike barna med forståelse og empati.
Vi mener at foreldrene har ansvaret for ungene. Det er ønskelig i et demokratisk samfunn. Skolen forutsetter blant annet at barn får oppfylt basisbehovene hjemme. Dessverre vet vi at noen foreldre ikke er i stand til det. Alle ønsker det, men de er av og til i en slik livssituasjon at de ikke klarer å gjøre det riktige. Da må skolen oppleves som en god støtte.

Vi håper at alle foreldrene opplever en slik støtte ved Lardal ungdomsskole.
Norske lover bestemmer at barn har både skolerett og skoleplikt. Barn er  tvunget til et liv på skolen. Foreldrene må derfor kunne kreve ting av skolen. Det er vesentlig at kravene kommuniseres med skolen.
Dagens norske barn er i det offentliges varetekt mange år. Årene fra 0 til 18 er viktige i et liv. Skolen blir derfor en del av livet, ikke et ventested på at selve livet skal begynne. Dette forholdet gjør lærernes oppgave ekstra ansvarsfull og alvorlig. Vi tror på at ungdomsskoleelever er en kraftfull ressurs i seg selv.
Slagordet til skolen ”Sammen blir vi bedre” er en unektelig sannhet. Dersom foreldre, elever og lærere jobber i samme retning, er de sammen et uslåelig team.

Skolens verdier er ”Modig, engasjert og romslig” Vi ønsker som skole at vi møter elever og foreldre med disse verdiene i bunn.

La oss derfor føre en åpen dialog. Dere foreldre og skolen har det samme målet. En skolegang ved Lardal ungdomsskole skal bli en god opplevelse for ungdommene faglig og sosialt.

Klikk på menyvalgene til høyre slik at du lærer hvordan du logger på, leser planer, får tilgang til undervisningsressursene, holder oversikt over fravær osv.

Hvilke rettigheter du som foresatt har i skolen finner du i Opplæringsloven.