Valgfagene på Lardal Ungdomsskole

Høsten 2012 ble det innført valgfag i skolen igjen. Det ble da lagt fram 8 valgfag skolene kunne presentere for sine elever. Høsten 2013 ble det innført 6 nye valgfag. Skolene bestemmer selv hvilke valgfag de ønsker å tilby sine elever. Hos oss ble det gjennomført en undersøkelse blant elevene hva de ønsket. Resultatene av dette sett på sammen med hvilken fagkompetanse vi hadde hos lærerne, og ledige ressurser valgte Lardal ungdomsskole å tilby disse tre valgfagene: 

  1. Fysisk aktivitet og helse

Elevene skal utforske egne fysiske forutsetninger og bli bevisste på forholdet mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse. Hovedelementene i faget er hentet fra kroppsøving og mat og helse. Et hovedformål er å bidra til bedre fysisk helse for den enkelte eleven.

Lærere her er Stian Skjerven og Wenche Pettersen Skau

  1. Design og redesign

Elevene skal designe og lage ett eller flere produkter basert på egne ideer. Hovedelementene i faget er hentet fra kunst og håndverk og samfunnsfag. Et hovedformål er å utvikle elevenes kreativitet, håndverksferdigheter og miljøbevissthet

Britt Mathisen styrer faget.

  1. Natur, miljø og friluftsliv. 

I valgfaget Natur, miljø og friluftsliv deltar elevene i aktiviteter knyttet til friluftsliv eller naturbruk som gir opplevelser, og som kan lære dem å bruke naturen på en hensiktsmessig måte. Faget skal legge til rette for at elevene får bruke sansene, får stimulert nysgjerrigheten og blir glad i naturen. De skal også lære å tolke tegn i naturen.

Ole Henning Lundheim er faglærer.

 

Valgfagene er tverrfaglige og inneholder kompetansemål fra andre fag i ungdomsskolen. Det gis karakterer i valgfag.

Lærerne utformer disse planene i praktiske opplegg. Det at vi velger å samle opp timer slik at det blir en langdag hver fjerde uke, kan være meget bra for de aktivitetene elevene har. Vi håper på at når elevene får litt bedre tid på seg noen ganger, øker kvaliteten på fagene.

Hvilke uker er det langdager:

                Skoleåret 2015/2016 gjelder disse ukenumrene

36

41

45

49

3

7

11

17

21