Skoleruta 2016/2017

Høsthalvåret: Mandag 15. august - fredag 16. desember 2016
Vårhalvåret: Mandag 2.januar – onsdag 21.juni 2017

 
Måned Antall dager Ferier, fridager og eventuelle merknader
August 13 Første skoledag: Mandag 15.08
September 22 Ingen
Oktober 16 Høstferie uke 40: 03.10 til 07.10
November 22 Ingen
Desember 12 Siste skoledag: fredag 16.12
Januar 22 Første skoledag: mandag 02.01
Februar 13 Vinterferie uke 8: 20.02 - 24.02
Mars 23 Ingen
April 14 Påskeferie: 10.04-17.04
Mai 19 Fridager: 01.05, 17.05, 25.05, 26.05 
Juni 14 Fridag 05.06. Siste skoledag onsdag 21.06

Totalt antall skoledager er 190.