Velkommen til Lardal ungdomsskole. Vi er en liten og trivelig skole plassert midt i Svarstad sentrum. Skoleåret 2015/2016 har skolen 98 elever fordelt på 3 trinn. Antall ansatte på skolen er per i dag 21 personer. Herav 17 lærere, 3 assistenter og en sekretær.


Den eldste delen av skolen ble bygget i 1956. I 1972 stod skolebygningene ferdig slik de står i dag, med klasseromsfløy, svømmehall og gymsal. Innvendig har skolen etter 1972 blitt forandret og utbedret. En stor oppgradering ble fullført i 2014. Da fikk skolen nytt ventilasjonsannlegg, påbygg med nytt bibliotek, grupperom og kontorer.

Skolens visjon:

Sammen blir vi bedre

Vår målsetting er å være modige, engasjerte og romslige